วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

การตัด-ซอยผมสุภาพบุรุษ


หลักสูตร  200 ชม.
รอบเช้า  การตัดผมสุภาพบุรุษ (เสริมหลักการซอยผมผู้ไม่มีพื้นฐาน)
รอบบ่าย  การซอยผมสุภาพบุรุษ (เสริมการใช้ปัตตาเลี่ยนผู้ไม่มีพื้นฐาน)

ความหวังและความห่วงใยจากอาจารย์นักศึกษาทุกคนครับ

      การศึกษาในวิชานี้ เป็นวิชาที่ดูเหมือนง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความเข้าใจและความเพียร ประกอบด้วยความทรงจำที่ดี ถ้าละเว้นเสียแล้ว ความยากจะปรากฏทันที
      อาจารย์จึงมีความหนักใจพอสมควรที่จะทำให้ทุกคนซึ่งมีเวลาน้อยมากระทำในสิ่งที่ยากให้ได้ดี เพราะแทบจะไม่มีใครเลย ที่จะสอนวิชานี้ได้ละเอียดทุกขั้นตอน
      การสอนนั้นคำพูดคำบรรยายนั้นต้องมองดูรู้เห็นอาการกระทำนั้นด้วย จึงจะเข้าใจได้ดี

อาจารย์ขอพรบารมีพระรัตนตรัย ผู้มีพระคุณ
ให้ศิษย์ทุกคนเจริญรุ่งเรืองในอาชีพตลอดไป

อาจารย์จรูญ นาคจันทร์

ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน                                                                           แนะนำปฏิบัติเป็นรายบุคคลออกบริการลงมือปฏิบัติจากหุ่นจริง
ส่งนักศึกษาเรียนจบให้มีงานทำทุกรุ่น/ปีการศึกษา